plants in the sun

VORES VISION: KLIMANEUTRALITET

EN HUD. EN PLANET. EN PLEJE.

LÆS LÆR MERE OM DE FORSKELLIGE STADIER I PRODUKTIONSKÆDEN

PRODUKTION AF RÅVARER
PRODUKTION AF RÅVARER
Produktionskæden starter, når ressourcerne udvindes fra miljøet og videreforarbejdes. Denne fase slutter, når produktkomponenterne ankommer til vores NIVEA produktionsfaciliteter.
PRODUKTION
PRODUKTION
Produktionsfasen begynder, når produktkomponenterne kommer ind i vores produktionsfaciliteter og slutter, når det færdige produkt forlader vores produktionsanlæg.
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
Produkterne distribueres og kan opbevares forskellige steder i forsyningskæden. Distributionsfasen omfatter transporten fra fabrikken til lager eller til butik samt transporten til forbrugerens hjem.
FORBRUGFASEN
FORBRUGFASEN
Forbrugsfasen beskriver, hvordan produktet forventes at blive brugt af forbrugeren. Brugen af vores hudplejeprodukter forårsager ikke kuldioxidudledning, men der er udledninger forbundet med brugen af vores produkter, såsom energi genereret til at opvarme vandet, der bruges til at skylle produkterne af. Emissioner genereret i forbrugsfasen er ude af vores kontrol og kan derfor ikke tages i betragtning, når emissionerne fra vores produkter neutraliseres.
AFSLUTTENDE FASE
AFSLUTTENDE FASE
Det sidste trin i produktionscyklussen begynder, når produktet og dets emballage kasseres af forbrugeren og slutter, når produktet returneres til miljøet som affald eller kommer ind i et andet produkts livscyklus (dvs. som genbrugsmateriale).

VORES VISION: KLIMANEUTRALITET

Kampen mod klimaændringer er menneskehedens største miljøudfordring. Derfor har NIVEA sat sig ambitiøse klimamål for hele virksomheden, der er i overensstemmelse med den nyeste klimaforskning. De mål dækker ikke kun en betydelig reduktion af CO2-udledningen fra vores produktionsanlæg, men omfatter også den indirekte udledning, der er forbundet med de ingredienser og emballagematerialer, vi bruger til vores NIVEA-produkter.

Ved at reducere vores samlede emissioner - i hele vores produktionskæde med 30 % inden 2025 sammenlignet med 2018 - gør NIVEA sit for at bremse den globale opvarmning. Dette mål er i overensstemmelse med anbefalingerne fra uafhængige forskere om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Hvordan udvikler NIVEA klimavenlige hudplejeprodukter?

Det første skridt i retning af at udvikle klimavenlige hudplejeprodukter er at skabe åbenhed om, hvad der forårsager CO2-emissioner. Vi måler CO2-fodaftrykket fra vores NIVEA-produkter ved at foretage livscyklusanalyser i samarbejde med eksterne eksperter og i overensstemmelse med bredt anerkendte videnskabelige standarder. Disse analyser ser på alle drivhusgasemissioner på hvert trin i produktets livscyklus.

Baseret på resultaterne fra vores livscyklusanalyser har vi identificeret tiltag til at reducere vores produkters CO2-fodaftryk. Eksempler på dette er brug af ingredienser med bæredygtighedscertifikater eller brug af genbrugsmateriale i vores emballage.

climate friendly skin care
naturally good product range

MØD ECODEO, NIVEAS KLIMAVENLIGE DEOSPRAY

Vores aluminiumsdåse bruger luftbaseret nitrogen med et lavere kulstofaftryk i stedet for konventionelle kulbrintedrivmidler og er lavet af 25 % genbrugsmaterialer (ekskl. ventil, dyse, hætte og mærkat).

 

Aluminium er uendeligt genanvendeligt. EcoDeo holder dobbelt så længe som vores standard 150 ml deodoranter.

 

-71 % reduktion i kuldioxidemissioner pr. brug

(EcoDeo sammenlignet med konventionel aerosol deodorant til kvinder).

NIVEAS 100 % KLIMANEUTRALE HUDPLEJEPRODUKTER

Men vi går et skridt videre; ud over at reducere dit CO2-fodaftryk kompenserer NIVEA for de resterende emissioner fra mange af dine yndlingsprodukter gennem certificerede klimaprojekter, hvilket gør dem 100 % klimaneutrale.

 

I 2021 introducerede vi vores første klimaneutrale produktserie, Naturally Good Face Care. Vi følger princippet om at måle, reducere og balancere og fortsætter med at udvide vores sortiment af 100 % klimaneutrale produkter.

NIVEAS KLIMANEUTRALISEREDE NATURALLY GOOD FACE CARE-SERIE

NIVEA er stolte af at kunne præsentere sin første klimaneutraliserede produktserie: Naturally Good Face Care. Vi har arbejdet hårdt for at sikre, at disse produkter ikke kun er naturligt gode for din hud, idet det er en mere miljøvenlig hudplejeserie, men også mere skånsom mod miljøet.

 • De foldeæsker, vi bruger, er lavet af op til 89,6 % genbrugspapir, hvilket er med til at bevare værdifulde naturressourcer.
 • Vores formuleringer indeholder 99 % naturligt afledte ingredienser samt plejende olier og ekstrakter fra økologisk landbrug.
 • Produktionen af vores genanvendelige plastkrukker er nogle af de første i verden, der er fremstillet af en kombination af plantebaserede materialer og materialer fra fossile brændsler. Selvom produktionen endnu ikke udelukkende kører på plantebaserede materialer, garanterer vi, at den tilsvarende mængde, der er nødvendig for vores krukker, er en integreret del af processen. Det er verificeret og garanteret af den uafhængige ISCC Plus-certificering.
 • 100 % af den elektricitet, vi bruger til at producere vores formuleringer til ansigtspleje, kommer fra fornyelige materialer.

Selv om det lykkedes os at reducere CO2-emissionerne fra vores Naturally Good Face Care-produkter betydeligt, ville vi gerne gå endnu længere. Derfor har vi besluttet at kompensere for de resterende CO2-emissioner ved at støtte klimaprojekter i Vichada (Colombia). Se vores projektoversigt for at få flere oplysninger.

UDFORSK VORES UDVALG AF KLIMANEUTRALE SHOWER PRODUKTER

Vores nye NIVEA shower produkter er endnu mere miljøvenlige:

 • Indeholder hudbeskyttende olier og vitaminer, der er fri for mikroplastik og er 98 % biologisk nedbrydelige. 100 % af de anvendte palme (kerne) oliebaserede ingredienser er bæredygtigt fremskaffet.
 • Flaskerne er 25% lettere end tidligere og er lavet af 97% genanvendt PE-plast (uigennemsigtige flasker) eller PET-plastik (gennemsigtige flasker). Disse forbedringer resulterer i en samlet reduktion i emballageemissioner på 32 %*, når man sammenligner den nye og den nuværende 250 ml flaske.
 • Sortimentet er fremstillet i vores produktionscenter i Berlin, som har kørt udelukkende på el og biogas fra vedvarende kilder siden 2022.
 • De resterende CO2-emissioner fra vores shower serie vil udlignes ved at støtte klimaprojekter implementeret i det nordlige Kenya. Se vores projektoversigt for mere information.

 *32 % mindre CO2-udledning ved at bruge genbrugsplast. Sammenlignet med tidligere jomfruelig plastikemballage.

 • NIVEA Soft indeholder nu 95% naturligt afledte ingredienser og er 98% biologisk nedbrydeligt.
 • Derudover er vores formel produceret med 100 % elektricitet fra vedvarende kilder.
 • Takket være den nye formel er NIVEA Softs CO2-fodaftryk blevet væsentligt reduceret:
 • Mindst 40 % mindre kuldioxidemissioner fra vores ingredienser sammenlignet med vores tidligere formel.
 • Mindst 20 % reduktion i kuldioxidemissioner på samlet produktniveau
 • NIVEA Softs resterende kuldioxidemissioner vil blive afbalanceret ved at støtte genplantningsklimaprojektet i Paraguay. Se projektoversigten for mere information.

HVORDAN NIVEA STØTTER NATURLIG CO2-ABSORPTION

I 2022 begynder vi et nyt kapitel i NIVEAs Climate Care-rejse ved at støtte certificerede klimaprojekter, der understøtter kuldioxidoptagelse på en naturlig måde, for eksempel gennem skovrejsning. Når vi vælger klimaprojekter, sørger vi for, at vores positive påvirkning er reel, målbar, permanent og verificeret af tredjeparter. Dette opnås ved at samarbejde med ekspertorganisationer og kun støtte projekter, der er certificeret og regelmæssigt revideret baseret på eksterne internationale standarder, f.eks. Verified Carbon Standard (VCS) eller Gold Standard.

Guanaré skov restaurering i Uruguay

I mere end 300 år har projektets rehabiliteringsområder i Guanaré været græsningsarealer for kvæg. Landskabet i det østlige Uruguay har været præget af kvægindustrien. Få jobmuligheder, usikre arbejdsforhold, og en faldende biodiversitet. Skovprojektet i Guanaré hjælper med at plante hovedsageligt eukalyptustræarter; 21.000 hektar og mere end 1.000 såsæd pr. hektar. På denne måde skabes der bæredygtige skove på alle græsningsarealer samt resterende græsarealer til kvæg. De nyligt restaurerede skovområder genopretter biodiversiteten, bidrager til at udvikle en bæredygtig træproduktindustri (FSC-standard) og bidrager til en bedre regional udvikling.

Genplantning af skov i Paraguay

I næsten 500 år har Paraguay brugt meget af sine græsarealer og prærier til kvægavl, og landets største eksportvare er oksekød af høj kvalitet. Mens skovrydningen af Amazonas regnskoven fortsætter, er det vigtig at genbevokse disse enorme, nedbrudte græsarealer for at reducere presset på Sydamerikas naturressourcer og reducere de skadelige kuldioxidemissioner fra jordens atmosfære. Med base i det østlige Paraguay har projektet allerede genbeplantet mere end 2.700 hektar jord, og mere end 1.100 hektar vil blive plantet i de kommende år. Projektet hjælper også de dårligt stillede lokalsamfund i Paraguay ved at skabe retfærdige job, lønninger, uddannelse for arbejdere, muligheder for kvinder til at styrke ligestilling mellem kønnene og forbedre infrastrukturen.

Vichada-Columbia:

Projektet er placeret i Orinoco-flodens utroligt mangfoldige vandskel, hvor der er to økosystemer, der er stærkt truede på grund af skovrydning. Formålet med Puerto Carreño-projektet er at skabe et kommercielt levedygtigt alternativ til omfattende kvægbrug, som har efterladt en stor del af projektområdet forringet. Ved at øge skovdækningen i regionen optages og opsamles kulstof, og der produceres bæredygtigt træ. Under opsyn af lokale eksperter planter, vedligeholder og høster næsten 200 lokale arbejdere omhyggeligt udvalgte hjemmehørende træarter på 3.000 hektar. Projektet har ændret arealanvendelsen og vendt det tilbage til en sund kulstofdræn.
 

Bæredygtig forvaltning af græsarealer i det nordlige Kenya

Kulstof lagres ikke kun i skove verden over, men også i sund jord, der absorberer vand og danner grundlag for blomstrende vegetation og levesteder for utallige arter. Denne naturlige balance bliver dog forstyrret, når jorden kontinuerligt og uden begrænsning anvendes til græsning af husdyr. Det er her vores klimaprojekt over 2 millioner hektar i det nordlige Kenya begynder. Ved at etablere mere bæredygtige, roterende græsningsmetoder, får jorden tid til at komme sig og forblive sund. En lille ændring med betydelige effekt for klimabeskyttelsen og lokalsamfundenes velfærd: Ved at lagre mere kulstof i jorden kan jorden også lagre mere vand i tørre perioder, hvilket igen hjælper lokalsamfundene med at håndtere virkningerne af klimaændringer og tørke.

Med hensyn til biodiversitet, fører bedre græsarealer og bedre græsningskvalitet også til sundere husdyr og økosystemer samt levesteder for lokalt dyreliv, som omfatter fire truede arter - det østlige sorte næsehorn, Grevys zebra, retikuleret giraf og Beisa orysi.

Med hensyn til lokalsamfunds levebrød vil finansieringen af dette projekt bidrage til at diversificere samfundets indkomst, ansætte personale, købe forsyninger og støtte specifikke behov i de naturreservater, hvor projektet gennemføres - herunder rent vand, uddannelse og infrastrukturprojekter såsom skole kollegier, boliger til lærere, tilvejebringelse af vandinfrastruktur, opførelse og vedligeholdelse af sundhedsfaciliteter.

LÆS MERE OM VORES KLIMABESKYTTELSESPROJEKTER

At plante træer og opsamle samt opbevare kuldioxid, er et af de enkleste bidrag til at bekæmpe klimaændringer. Men disse klimaprojekter gør mere: De skaber job, øger livskvaliteten for de mest udsatte og genopretter biodiversiteten. Tre af vores nuværende skovfornyelsesprojekter er i Sydamerika.

Klimaneutrale aktiviteter i 2030

Vores løfte om at beskytte planeten og vores lokalområderne omfatter også den måde, hvorpå vi producerer NIVEAs hudplejeprodukter på vores produktionsanlæg. Siden slutningen af 2019 har alle vores NIVEA-produktionsanlæg udelukkende brugt el fra vedvarende energikilder. Dette engagement har reduceret vores energirelaterede CO2-udledning betydeligt. Vi ønsker dog at reducere vores CO2-aftryk endnu mere, idet vi ønsker at sikre, at vores aktiviteter generelt set er klimaneutrale i 2030.

EN HUD. EN PLANET. EN PLEJE.

Vi ønsker at være 100 % transparente og besvare alle spørgsmål om bæredygtighed hos NIVEA. Hvis du ikke kunne finde de svar, du ledte efter, på denne hjemmeside eller er på udkig efter mere detaljerede oplysninger, kan du besøge hjemmesiden om bæredygtighed hos NIVEAs moderselskab, Beiersdorf.