hands holding in a field of long grass

BÆREDYGTIG PRODUKTION

EN HUD. EN PLANET. EN PLEJE.

BÆREDYGTIG HUDPLEJEPRODUKTION

Vores løfte om at beskytte planeten og lokalområder omfatter også den måde, hvorpå vi producerer hudplejeprodukter på vores produktionsanlæg. Når vi producerer NIVEA-produkter, stræber vi efter at reducere vores CO2-aftryk, spare energi, generere mindre affald og bruge ferskvand ansvarligt.

Med hensyn til bæredygtig hudplejeproduktion er en af NIVEAs primære forpligtelser at reducere vores CO2-aftryk. Sammen med andre drivhusgasser i atmosfæren har CO2 en skadelige indvirkning på miljøet. Den stigende mængde af disse gasser forstærker drivhuseffekten. Eftersom vi allerede står over for en kritisk stigning i den globale temperatur, tager NIVEA sit ansvar i forhold til at afhjælpe klimaændringerne alvorligt. Det afspejles i vores ambitiøse klimamål, som er i tråd med klimaforskningen.

Hvordan fremstiller NIVEA bæredygtige hudplejeprodukter?

Der skal hovedsageligt tages højde for energi og udledning, vand og affald, når et produktionsanlæg skal drives på den mest bæredygtige måde. Ud fra vores vision om at have en produktion, der ikke har noget klimaaftryk, arbejder vi hårdt på at reducere disse fire dimensioner.

Siden slutningen af 2019 har alle NIVEAs produktionsanlæg brugt elektricitet fra 100 % vedvarende kilder. Dette engagement har reduceret vores energirelaterede CO2-udledning betydeligt. Vi ønsker dog at reducere vores CO2-aftryk endnu mere, idet vi ønsker at sikre, at vores aktiviteter generelt set er klimaneutrale i 2030.

Hos NIVEA har vi forpligtet os til at undgå spild for at spare ressourcer og arbejde hen imod et renere miljø. Det er vores hensigt i 2025 at have reduceret mængden af affald på vores produktionsanlæg med omkring en tredjedel.

cream

Selvom vi reducerer vores affaldsmængde, kan vi ikke helt undgå affald. Derfor forpligtede vi os på et tidligt tidspunkt til "nul affald til deponering" for vores kosmetik, toiletartikler og hudplejeprodukter. Lossepladser belaster miljøet, og derfor er vi fast besluttet på helt at undgå dem. På verdensplan har 16 ud af 17 af NIVEAs produktionsanlæg allerede nået det mål.

Ferskvand er en vital, men dog begrænset ressource. Til produktion af vores bæredygtige hudplejeprodukter arbejder vi hos NIVEA på at minimere vandforbruget. Vi har forpligtet os til konkrete og målbare mål: I 2025 er det planen, at vi har reduceret vores vandforbrug med 25 % pr. fremstillet produkt i forhold til 2018 som baseline. For at nå dette mål vil vi iværksætte tiltag med genanvendelse af vand og genbrug af spildevand, hvor det er muligt.

Da tilgængeligheden af ferskvand afhænger af beliggenheden, gennemfører vi årlige vandrisikoanalyser for alle vores produktionsanlæg. I de analyser ser vi nøje på den tilgængeligheden af ferskvand på regionalt plan, den respektive vandkvalitet og ferskvandskravene i de lokalsamfund, der grænser op til vores produktionsanlæg. Det er alle vigtige faktorer i produktionen af bæredygtig hudpleje.

hand holding a leaf

En hud. En planet. En pleje.

Vi ønsker at være 100 % transparente og besvare alle spørgsmål om bæredygtighed hos NIVEA. Hvis du ikke kunne finde de svar, du ledte efter, på denne hjemmeside eller er på udkig efter mere detaljerede oplysninger, kan du besøge hjemmesiden om bæredygtighed hos NIVEAs moderselskab, Beiersdorf.