Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

BESKYTTELSE AF DIN DATA ER VIGTIG FOR OS!

For os er ikke kun pleje og beskyttelse af din hud vigtig. Vi lægger også stor vægt på beskyttelsen af dine personlige data. Derfor respekterer vi dit privatliv og ønsker, at du skal kunne stole lige så meget på os, når det gælder databeskyttelse, som når det gælder hudpleje. Vi informerer dig altid åbent om, hvad vi har brug for dine data til, og om og hvor længe vi opbevarer dem.

Generelle oplysninger

1. Generelle oplysninger
Formålet med denne fortrolighedspolitik er at give dig oplysninger om behandlingen af personoplysninger, når du bruger vores websted og relaterede tjenester. Denne fortrolighedspolitik gælder for alle websteder eller tjenester, der henviser til denne fortrolighedspolitik.

1.1. Behandling af personoplysninger
Personoplysninger (kort sagt data) i henhold til art. 4 i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse osv.

1.2  Dataansvarlig
Ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i henhold til art. 4 (7) GDPR er:BEIERSDORF A/S VESTERBROGADE 149, DK-1620 COPENHAGEN, DENMARK telefon: +45 3345 0000  (se vores imprint). Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige: [noedataprotection[at]Beiersdorf.com].

Specifikke databehandlingsaktiviteter kan finde sted under andre dataansvarliges ansvar. Det er angivet i den respektive beskrivelse af disse aktiviteter nedenfor, hvis dette er tilfældet.

1.3. Den registreredes rettigheder
Som registreret, der er berørt af databehandlingsaktiviteten, har du følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger i overensstemmelse med de retlige bestemmelser:

- Ret til indsigt;
- ret til berigtigelse og til sletning;
- ret til begrænsning af behandlingen;
- ret til dataportabilitet og
- ret til at gøre indsigelse.

Desuden har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Når vi arbejder med din ovennævnte rettighed, kan vi bede dig om at fremlægge bevis for din identitet. For yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine data, se 3.1.

1.4 Modtagere (generelle oplysninger)
Ud over de modtagere, der er anført i afsnittet om modtagere i hvert afsnit nedenfor, overfører vi de indsamlede data til de relevante interne afdelinger med henblik på behandling og til andre tilknyttede virksomheder inden for Beiersdorf-koncernen eller til eksterne tjenesteudbydere, kontraktdatabehandlere i overensstemmelse med de krævede formål. Vi videresender også oplysningerne til følgende modtagere:

-Platform/hostingudbydere får adgang til personoplysninger fra et tredjeland (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Som en passende sikkerhedsforanstaltning er standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktkontrakter. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder afgørelsen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

-Analytiske tjenesteudbydere vil få adgang til personoplysninger fra et tredjeland (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Som en passende sikkerhedsforanstaltning er der standardkontraktbestemmelser i henhold til art. 46 GDPR indgået. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

-IT-supportudbydere vil få adgang til personoplysninger fra et tredjeland (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Som en passende sikkerhedsforanstaltning er der standardkontraktbestemmelser i henhold til art. 46 GDPR indgået. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

-Myndigheder: I tilfælde af en retlig forpligtelse forbeholder vi os ret til at videregive oplysninger om dig, hvis vi er forpligtet til at udlevere dem til kompetente myndigheder eller retshåndhævende organer iht: Art. 6 (1) c GDPR (retlig forpligtelse).

Yderligere oplysninger kan findes i modtagernes afsnit i hvert afsnit.

 

 

Indsamling og behandling af personoplysninger, når du besøger vores websted

2. Indsamling og behandling af personoplysninger, når du besøger vores websted
Når du besøger og bruger vores websted, indsamler vi allerede personlige data. I dette afsnit kan du finde flere oplysninger om hjemmesidespecifikke processer og værktøjer, især fra eksterne partnere. Yderligere oplysninger om processer, der også kan finde sted i en offline-sammenhæng, findes i afsnit 3.

2.1 Hosting
Formål/Information:
Når du besøger og bruger vores hjemmeside udelukkende til informationsformål, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser sender til vores server, og som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise dig vores hjemmeside og garantere stabilitet og sikkerhed.
Anvendte cookies/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
-Platforme/hostingudbydere har adgang til personoplysninger fra et tredjeland (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Som en passende beskyttelse er standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR blev indgået. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder afgørelsen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

-Tjenesteudbyder til IT-support vil få adgang til personoplysninger fra et tredjeland (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Som en passende sikkerhedsforanstaltning er der standardkontraktbestemmelser i henhold til art. 46 GDPR indgået. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning:
Logfilerne slettes efter 7 dage.

Retsgrundlag:
Grundlæggende retsgrundlag: Art. 6 (1) f GDPR (legitim interesse)

2.5 Cookies/værktøjer
Dette websted bruger cookies eller andre teknologier/værktøjer som f.eks. pixels, lokal lagring, tags, ID'er eller eksterne tjenester (i det følgende benævnt "cookies/værktøjer"), som anvendes ved besøg og brug af vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes af din browser på din enhed for at gemme visse oplysninger eller billedfiler, f.eks. pixels. Næste gang du besøger vores websted på den samme enhed, vil de oplysninger, der er gemt i cookies, efterfølgende blive tilgået på din enhed og overføres enten til vores websted ("First Party Cookie") eller til et andet websted, som cookien tilhører ("Third Party Cookie").

Gennem de gemte og returnerede oplysninger kan det pågældende websted genkende, at du allerede har haft adgang til og besøgt det med den browser, du bruger på den pågældende enhed. Vi bruger disse oplysninger for at kunne designe og vise hjemmesiden optimalt i overensstemmelse med dine præferencer. I den henseende er det kun selve cookien, der identificeres på din enhed. Ud over dette omfang vil dine personlige data kun blive gemt efter dit udtrykkelige samtykke, eller hvis det er strengt nødvendigt for at kunne bruge den tjeneste, som du tilbydes og får adgang til i overensstemmelse hermed.

Dette websted anvender følgende typer cookies/værktøjer, hvis omfang og funktionalitet forklares nedenfor:

- Type A: Teknisk/publikumsmåling - for at sikre, at den efterspurgte tjeneste kan leveres, herunder grundlæggende analyser. (Intet samtykke nødvendigt i henhold til ePrivacy-direktivet 2002/58 EF).
- Type B: Funktionel og ydeevne - yderligere værktøjer til at måle vores websteds ydeevne/attraktivitet og til at levere yderligere yderligere (personlige) funktioner.
- Type C: Markedsføring - Værktøjer på tværs af websteder til markedsføringsprofilering baseret på brugeradfærd.

Du kan finde flere oplysninger om i beskrivelsen af de værktøjer, der er implementeret på vores websteder, i denne privatlivspolitik. Hvis dette websted anvender en platform til forvaltning af samtykke, kan du desuden finde yderligere oplysninger der.

Bemærk venligst, at de værktøjer, der er anført i det følgende afsnit, muligvis ikke er i konstant brug.

2.5.1 Consentmanager CMP - Central cookie management platform
Formål/Information:
Dette websted bruger samtykkehåndteringsværktøjet "Consentmanager" (www.consentmanager.net) til at indhente samtykke til databehandling og brug af cookies eller tilsvarende funktioner. Ved hjælp af ""consentmanager"" har du mulighed for at give dit samtykke til visse funktionaliteter på vores websted, f.eks. med henblik på integration af eksterne elementer, integration af streamingindhold, statistisk analyse, måling og personliggjort reklame. Ved hjælp af "Consentmanager" kan du give eller afvise dit samtykke til alle eller enkelte formål eller funktioner. De indstillinger, du har foretaget, kan også ændres efterfølgende. Formålet med at integrere "consentmanager" er at lade brugerne af vores hjemmeside tage stilling til de ovennævnte funktioner og som led i den videre brug af vores hjemmeside at give mulighed for at ændre allerede foretagne indstillinger. Ved brug af "consentmanager" behandles personlige data og oplysninger fra din slutenhed, som f.eks. IP-adressen.

Ved at behandle dataene hjælper consentmanager os med at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. pligt til at fremlægge beviser). Vores interesser i behandlingen ligger i opbevaring af brugerindstillinger og præferencer med hensyn til brugen af cookies og andre funktionaliteter. "Consentmanager" gemmer dine data, så længe dine brugerindstillinger er aktive.

Det er nødvendigt at give dine personoplysninger for at kunne opfylde kontrakten eller en situation, der ligner en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at give dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger ikke gives, kan du ikke bruge den beskrevne tjeneste.

Cookies/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Hovedleverandør af tjenester er Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige.
Yderligere modtagere kan findes i afsnittet om generelle modtagere 1.4.

Sletning:
Dataene vil blive slettet efter 13 måneder. Det valg, du har foretaget (samtykke/indstilling), gemmes i et år og kan ses i cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden. Du kan altid slette dit valg ved at slette cookies i din browser.

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) b GDPR (situation svarende til en kontrakt)
Art. 6 (1) c GDPR (når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse)

2.5.2 Beiersdorf Simplicity
Formål/Information:
Dette websted bruger et værktøj, der er hostet af os selv, til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores websted. Det hjælper os med at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt, især ved at kontrollere hjemmesidens funktionaliteter (f.eks. for at opdage navigationsproblemer på hjemmesiden eller for at sikre tilstrækkelig serverkapacitet). De indsamlede statistikker giver os også mulighed for at forbedre vores websted og gøre det mere interessant for dig som bruger. Din IP-adresse bliver automatisk anonymiseret.

Cookies/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Platform/hostingudbyder

Overførsler til tredjelande er mulige. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed, gælder beslutningen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.
Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
De indsamlede personoplysninger vil blive slettet efter 1 dag. Din IP-adresse vil blive anonymiseret med det samme. Du kan deaktivere dette værktøj via cookie-indstillingerne her.

Retsgrundlag:
Art. 6 (f) GDPR (legitim interesse i at sikre driften af hjemmesiden og statistisk brug)

2.5.3 Google Analytics
Formål/Information:
Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Ltd. ("Google"). Konfigurationen af Google Analytics er blevet ændret af os til kun at være en målefunktion, medmindre der er givet særskilt samtykke til yderligere reklamefunktioner.

Google Analytics anvender en særlig form for cookie, som gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af vores hjemmeside. De cookies, som Google Analytics sætter til måling, er førsteparts-cookies, hvilket betyder, at de registreredes cookieværdier vil være forskellige for hver enkelt kunde (dvs. der er ikke et enkelt Google Analytics cookie-id, der bruges på alle websteder, der bruger Google Analytics). De oplysninger om din brug af dette websted, der genereres af cookien, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der.

Google Analytics bruges kun med en IP-anonymisering. IP-adresserne anonymiseres som standard af Google og derudover af os. 

Google bruger disse oplysninger på vores vegne til at analysere din brug af dette websted med henblik på at udarbejde rapporter om webstedets aktiviteter og levere yderligere tjenester i forbindelse med webstedets og internettets brug.

Vi bruger Google Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores websted. Vi kan bruge de indsamlede statistikker til at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Desuden får vi oplysninger om funktionaliteten af vores websted (f.eks. for at opdage navigationsproblemer).

Ved konfigurationen af Google Analytics har vi sikret, at Google modtager disse data som en processor og derfor ikke må bruge disse data til egne formål. Konfigurationen "Google Analytics Advertising Features" er uafhængig af dette og er beskrevet i det relevante afsnit nedenfor, forudsat at den også anvendes på dette websted.

Cookies/værktøjer: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Hovedudbyder af tjenester: Google Ireland Ltd, Irland.

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende sikkerhed anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktkontrakter. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via Cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden.

Cookie-levetid: Op til 12 måneder (dette gælder kun for cookies, der er blevet sat af dette websted)

Maksimal opbevaringsperiode for data: op til 26 måneder.

Retsgrundlag:
Grundlag: art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR (samtykke)

2.5.4 A/B-testning
Formål/Information:
Dette websted gennemfører også analyser af brugeradfærd via en såkaldt A/B-test. Vi kan vise dig vores hjemmesider med lidt forskelligt indhold afhængigt af din profilopgave. Dette gør det muligt for os at analysere og løbende forbedre vores tjenester og gøre dem mere interessante for dig som bruger.

Til disse analyser gemmes der cookies på din computer. De oplysninger, der indsamles på denne måde, gemmes udelukkende på en server i EU. Du kan forhindre lagring af cookies ved at foretage den rette indstilling i din browsersoftware.

Inden analyserne gennemføres, behandles IP-adresserne yderligere i forkortet form, så direkte personlig kontakt kan udelukkes. Den IP-adresse, der overføres af din browser, bliver ikke slået sammen med andre data, der indsamles af os.

Cookie/værktøjer: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Cookies/Tools".

Modtagere:
Dataene er tilgængelige for vores analysetjenesteudbydere, der er baseret i EU.

Sletning/indsigelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via Cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden.

Cookie-levetid: Op til 2 år (dette gælder kun for cookies, der er blevet sat af dette websted).

Maksimal opbevaringsperiode for data: op til 25 måneder. Du kan deaktivere dette værktøj via cookie-indstillingerne. 

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

2.5.5. Google Ads (tidligere Google Adwords)
Formål/Information:
Google Ads Conversion

Vi bruger Google Ads-tjenesterne til at gøre opmærksom på vores attraktive tilbud ved hjælp af reklamer (såkaldte Google Ads) på eksterne websteder. Vi kan i forhold til dataene fra reklamekampagnerne afgøre, hvor succesfulde de enkelte reklameforanstaltninger er. Vi er interesseret i at vise dig annoncer, der er interessante for dig, for at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og for at opnå en rimelig beregning af reklameomkostningerne.

Annoncerne leveres af Google via såkaldte "Ad-servere". Til dette formål bruger vi cookies fra annonceservere, hvorigennem visse parametre til måling af succes, f.eks. indrykning af annoncer eller klik fra brugerne, kan måles. Hvis du får adgang til vores websted via en Google-annonce, gemmer Google Ads en cookie på din enhed. For denne cookie gemmes som regel det unikke cookie-ID, antallet af annonceindtryk pr. placering (frekvens), sidste indtryk (relevant for konverteringer efter visning) og opt-out-informationer (markerer, at brugeren ikke længere ønsker at blive kontaktet) som analyseværdier.

Disse cookies gør det muligt for Google at genkende din internetbrowser. Hvis en bruger besøger visse sider på en annoncekundes websted, og den cookie, der er gemt på hans enhed, ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Ads-kunde får tildelt en anden cookie. Cookies kan derfor ikke spores via Ads-kunders websteder. Vi indsamler og behandler ingen personlige data i forbindelse med de ovennævnte reklameforanstaltninger. Vi modtager kun statistiske evalueringer fra Google. På grundlag af disse evalueringer kan vi erkende, hvilke af de anvendte reklameforanstaltninger der er særligt effektive. Vi modtager ikke yderligere data fra brugen af reklamemateriale; vi kan navnlig ikke identificere brugere på grundlag af disse oplysninger.

På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer starter din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, der fremkommer ved Googles brug af dette værktøj, og informerer dig derfor i henhold til vores viden: Ved integreringen af annoncekonverteringen modtager Google oplysninger om, at du har ringet til den relevante del af vores internetoptræden eller klikket på en meddelelse fra os. Hvis du er registreret i en Google-tjeneste, kan Google knytte dit besøg til din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderne kan få og gemme din IP-adresse.

Google Ads Remarketing

Vi bruger remarketing-funktionen i Google Ads-tjenesten. Remarketing-funktionen gør det muligt for os at præsentere brugere af vores websted for reklamer baseret på deres interesser på websteder inden for Googles reklamenetværk (i Google-søgning eller på YouTube, såkaldte "Google-annoncer" eller på andre websteder). Til dette formål analyseres brugernes interaktion på vores hjemmeside, f.eks. hvilke tilbud brugeren var interesseret i, for at kunne vise målrettede reklamer til brugerne, også efter at de har besøgt vores hjemmeside på andre sider. Til dette formål gemmer Google cookies i browseren hos brugere, der besøger visse Google-tjenester eller websteder i Google Display Network. Denne cookie bruges til at registrere disse brugeres besøg. Nummeret bruges til entydigt at identificere en webbrowser på en bestemt enhed.

Cookies/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Hovedudbyder af tjenester: Google Ireland Ltd, Irland.

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed, gælder beslutningen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via Cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden.

Cookie-levetid: Op til 180 dage (dette gælder kun for cookies, der er blevet sat af dette websted).

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

2.5.6 Google Analytics reklamefunktioner
Dette websted bruger også de udvidede funktioner i Google Analytics (Google Analytics Advertising Features) ud over standardfunktionerne. De Google Analytics reklamefunktioner, der er implementeret på dette websted, omfatter:

- Google Display Network Impression Reporting
- Google Analytics Demografi- og interesserapportering
- Remarketing Audiences baseret på specifikke adfærds-, demografiske og interessedata, deling af disse lister med Google Ads
- Integrerede tjenester, der kræver, at Google Analytics indsamler data til reklameformål, herunder indsamling af data via reklamecookies og identifikatorer.
- Google Signals for at få flere oplysninger om dig, når du er logget ind på din Google-konto i den browser, som du bruger til at tilgå denne hjemmeside. Denne funktion er kun aktiv, hvis du i dine Google-indstillinger også har givet samtykke til datadeling/annoncepersonalisering. 

Vi bruger derfor førsteparts-cookies (f.eks. Google Analytics-cookies) og Google reklamecookies og identifikatorer sammen for at optimere vores websted.

Cookie/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Information vedrørende Google Consent Mode:
Derudover bruger denne hjemmeside Google Consent Mode. Consent Mode sender statistiske data via cookie-less pings om, hvorvidt en bruger har klikket på en annonce eller et link og er landet på vores hjemmeside (konvertering). De statistiske data bruges derefter med en matematisk modellering til at forbedre den interne rapportering.
En ping indeholder, som standard, teknisk information herved IP-adresse, platformstype eller skærmopløsning. Da disse data eller kombinationen af dem teoretisk set kan betragtes som personlige data af Google Ireland Ltd, er der implementeret yderligere foranstaltninger for at sikre, at ping-dataene ikke er personlige data: Visse ping-oplysninger indstilles til en standardværdi af vores server, før de sendes til Google Analytics.

Modtagere/Kilde:
Hovedudbyder af tjenester og kilde: Google Ireland Ltd, Irland.

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed, gælder beslutningen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.
Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden. 

Cookie-levetid: Op til 12 måneder (dette gælder kun for cookies, der er blevet sat af dette websted).

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

2.5.7 Google Campaign Manager 
Formål/Information:
Dette websted bruger også Google's online marketingværktøj Campaign Manager. Campaign Manager bruger Cookies til at vise annoncer, der er relevante for brugerne, forbedre rapporterne om kampagnens ydeevne eller forhindre, at en bruger ser de samme annoncer mere end én gang. Google bruger et cookie-id til at spore, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og til at forhindre, at de vises mere end én gang. Derudover kan Campaign Manager bruge cookie-id'er til at indsamle såkaldte konverteringer i forbindelse med annonceanmodninger. Det er f.eks. tilfældet, når en bruger ser en annonce fra Campaign Manager og senere besøger annoncørens websted med den samme browser og køber noget der.

Din browser etablerer automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren, når du besøger vores websted. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, som Google indsamler ved brug af dette værktøj, og informerer dig derfor i overensstemmelse med vores viden: Ved at integrere Campaign Manager modtager Google oplysninger om, at du har ringet til den tilsvarende del af vores internettilstedeværelse eller klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret i en Google-tjeneste, kan Google knytte dit besøg til din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderne kan få fat i og gemme din IP-adresse.

Derudover giver cookies fra Campaign Manager (f.eks. med navnet DoubleClick eller Floodlight) os mulighed for at forstå, om du gennemfører visse handlinger på vores websted(er), efter at du har set en af vores display/video-annoncer på Google eller andre platforme via Campaign Manager eller klikker dig igennem en af dem (konverteringssporing). Campaign Manager bruger denne cookie til at forstå det indhold, som du har interageret med på vores websted(er), så vi senere kan sende dig målrettede reklamer.

Anvendte cookies: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Hovedudbyder af tjenester: Google Ireland Ltd, Irland.

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed, gælder beslutningen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via Cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden. 

Cookie-levetid: op til 180 dage efter sidste interaktion (dette gælder kun for cookies, som er blevet sat af dette websted)

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

2.5.8 Adform
Formål/Information:
Dette websted anvender online markedsføringsværktøjet Adform fra Adform A/S Danmark. Adform anvender sporing på vores hjemmeside via cookies og lignende sporingsteknologier baseret på ID'er (short cookie). Adform-cookien placeres på vores hjemmeside, så snart du har givet dit samtykke. Der placeres også en Adform-cookie, hvis du ser vores reklame placeret på tredjepartswebsteder via Adform, og du har givet samtykke til cookies på det pågældende websted.

Retsgrundlaget for placeringen af Adform-cookies er dit samtykke. Personoplysninger indsamles til analyseformål og med henblik på at optimere og personalisere reklamekampagner for Adforms kunder, herunder os. Adform-cookien indsamler følgende data fra os eller vores reklamemateriale: Cookie-ID, enhedstype/ID, tidspunktet for klik på hjemmesiden eller reklamemidlet, URL'en på hjemmesiden eller reklamemidlet, oplysninger, der automatisk sendes af din enhed (herunder sprogindstilling, IP-adresse, demografiske data) interessedata, sociodemografiske data, der er forbundet med en cookie eller et andet ID.

Cookie/værktøjer: Type C. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/Tools".

Modtagere:
Hovedudbyder af tjenester: Adform A/S, Danmark.

Fælles kontrollerende virksomhed:
Vi og Adform er fælles dataansvarlige for indsamling af personoplysninger og deres videregivelse til Adform ved hjælp af Adform-cookien og som fælles dataansvarlige. Aftalen fastlægger, hvem der er ansvarlig for overholdelse af visse databeskyttelsesforpligtelser, og hvem der er ansvarlig for opfølgning i forhold til dine databeskyttelsesrettigheder. Adform er ansvarlig for at svare på dine forespørgsler og for dine databeskyttelsesrettigheder (f.eks. pligten til at give oplysninger, din ret til at gøre indsigelse osv.) Hvis du vil udøve dine rettigheder, kan du kontakte Adform på følgende link. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Du kan også kontakte os om dette. Du kan til enhver tid og uden begrundelse trække dit cookie samtykke tilbage ved at kontakte Adform eller deaktivere værktøjerne som anført nedenfor.

Når Adform behandler dataene til egne formål, er Adform den eneste dataansvarlige og alene ansvarlig for sin optimering af reklamekampagner og målgrupper. Adform analyserer de data, der indsamles via cookies og ID'er, for at kunne levere målrettede reklamekøb på vegne af Adforms kunder (herunder os), som beskrevet i Adforms privatlivspolitik. Klik her [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy] for yderligere oplysninger om Adforms behandling, herunder hvornår Adform sletter dine data.

Yderligere modtagere findes i afsnit 1.4. Generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden.

Cookie-levetid: Op til 180 dage efter sidste interaktion (dette gælder kun for cookies, der er blevet sat af dette websted)

Maksimal opbevaringsperiode for data: op til 13 måneder.

Retsgrundlag:
Art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR (samtykke)

2.5.9 (websted) Facebook Custom Audiences / Conversion ("Facebook Pixel")
Formål/Information:
Dette websted bruger den såkaldte "Facebook Pixel" og konverterings-API'en fra det sociale netværk ""Facebook"" af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) til følgende formål: "Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta):
- Facebook (websted) Brugerdefinerede målgrupper
Vi bruger Facebook-pixelen og Conversions API'et til remarketingformål for at kunne kontakte dig igen inden for 180 dage. Dette giver os mulighed for at vise interessebaserede reklamer ("Facebook Ads") til brugere af hjemmesiden, når de besøger det sociale netværk "Facebook" eller andre hjemmesider, der også bruger dette værktøj. På denne måde forfølger vi interessen i at vise reklamer, der er interessante for dig, for at gøre vores hjemmeside eller tilbud mere interessante for dig.

- Konvertering på Facebook
Vi bruger også Facebook-pixel og Conversions API for at sikre, at vores Facebook-annoncer matcher brugernes potentielle interesse og ikke er irriterende. Ved hjælp af Facebook Pixel kan vi spore effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål ved at se, om brugerne blev omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt "konvertering").

På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer (Facebook Pixel og Conversions API) etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med Facebook-serveren, så snart du har givet dit samtykke til brugen af cookies, der kræver dit samtykke. Gennem integrationen af Facebook-pixelen og brugen af Conversions API modtager Facebook oplysninger om, at du har opsøgt det tilsvarende websted på vores internettilstedeværelse eller klikket på en reklame fra os. Hvis du er registreret i en Facebook-tjeneste, kan Facebook tildele besøget til din konto.

Facebooks behandling af disse data finder sted inden for rammerne af Facebooks datapolitik. Særlige oplysninger og detaljer om Facebook-pixelen, Conversions API'et og dets funktionalitet kan også findes i Facebooks hjælpeområde.

Cookie/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/Tools".

Modtagere:
Fælles dataansvarlig:

Vi er i fællesskab med Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) ansvarlige for indsamling og overførsel af data i denne proces. Dette gælder for følgende formål:
- Oprettelse af individualiserede eller passende annoncer samt til optimering af dem
- Levering af kommercielle og transaktionsrelaterede meddelelser (f.eks. via Messenger)

Følgende processer er derfor ikke omfattet af den fælles kontrol:
- Den proces, der finder sted efter indsamling og overførsel, er under Metas eneansvar.
- Udarbejdelsen af rapporter og analyser i aggregeret og anonymiseret form udføres som en processor og er derfor under vores ansvar.

Vi har indgået en tilsvarende aftale med Meta om fælles controlling, som kan ses her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Denne aftale definerer de respektive ansvarsområder for opfyldelse af forpligtelsen i henhold til GDPR med hensyn til fælles controllerskab.

Kontaktoplysningerne for den dataansvarlige og Meta's databeskyttelsesansvarlige kan findes her: https://www.facebook.com/about/privacy.

Vi har aftalt med Meta, at Meta kan bruges som kontaktpunkt for udøvelse af de registreredes rettigheder (se afsnit 1.3). Uden at dette berører dette, er jurisdiktionen for de registreredes rettigheder ikke begrænset.

Yderligere oplysninger om, hvordan Meta behandler personoplysninger, herunder retsgrundlaget og yderligere oplysninger om registreredes rettigheder, kan findes her: https://www.facebook.com/about/privacy. Vi overfører dataene inden for rammerne af fælles controllerskab baseret på den legitime interesse i henhold til art. 6 (1) f GDPR.

Oplysninger om databeskyttelsesbetingelserne findes her: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms og om behandling på grundlag af standardkontraktbestemmelser findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Yderligere modtagere kan findes i de generelle modtagere afsnit 1.4.

Sletning/tilbagekaldelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via Cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden. Og for loggede brugere på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Cookie-levetid: Op til 180 dage efter sidste interaktion (dette gælder kun for cookies, som er blevet sat af dette websted)

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

2.5.11 Where to buy (Swaven/MikMak)
Formål/Information:
På vores websted giver vi dig en liste over forskellige onlineforhandlere, hvor du kan købe vores produkter (f.eks. med et symbol for en indkøbskurv). For at opnå en bedre brugeroplevelse og for at vise lokale butikker bruger vi den besøgendes geolokalisering til at tilpasse tjenesten. Vi opererer med geolokalisering på byskala ved delvis at analysere den anonymiserede IP-adresse. En mere præcis geolokalisering kan anvendes, når brugeren har valideret funktionen i browseren. Geolokaliseringen anvendes kun under sessionen.

Dette værktøj anvender funktioner, der især sikrer sikkerheden mod eksterne angreb via session cookies. Det giver også analytiske oplysninger og aggregerede købsdata for at analysere værktøjets effektivitet, hvilket også er vores legitime interesse. Der sker ikke en sporing på tværs af websiderne, så vi får ikke oplysninger, hvis du har købt noget i den valgte butik.

Cookie/værktøj: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Swaven SAS, Paris, Frankrig.

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed, gælder beslutningen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2. Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning:
IP-adressen for geolokaliseringen anonymiseres automatisk.
Cookie levetid: Session (dette gælder kun for cookies, som er blevet sat af dette websted)

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) f GDPR (legitim interesse)

2.5.12 Pinterest Pixel
Formål/Information:
Dette websted bruger Pinterest-pixlen fra det sociale netværk "Pinterest" til remarketingformål for at kunne henvende sig til dig eller andre websteder, der også bruger metoden.

På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med Pinterest-serveren, så snart du har accepteret brugen af cookies, der kræver samtykke. Gennem integrationen af Pinterest-pixelen modtager Pinterest oplysninger om, at du har kaldt den tilsvarende webside på vores hjemmeside eller klikket på en af vores annoncer. Hvis du er registreret hos Pinterest, kan Pinterest tildele besøget til din konto.

Ud over IP-adressen og markedsføringsidentifikatoren modtager Pinterest også oplysninger om den anvendte slutenhed, det besøgte websted og tidspunktet og kan tildele disse data til din Pinterest-konto. Pinterest behandler disse data på eget ansvar. Vi har ingen indflydelse på Pinterest's dataindsamling og videre behandling af data.

Cookie/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Hovedudbyder af tjenester: Pinterest Europe Limited, Irland.

Overførsler til tredjelande er mulige. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR indgået. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden.

Cookie-levetid: Op til 180 dage efter den sidste interaktion (dette gælder kun for cookies, der er sat via dette websted).

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

2.5.13 Floodlight activites/ DV360
Formål/Information:
Dette websted bruger DV360's Floodlight Tag til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner, til at begrænse den hyppighed, hvormed du får vist en bestemt annonce, og til kun at vise annoncer, der er relevante for dig og dine interesser. Især indsamles og lagres oplysninger om de annoncer, du klikker på, samt din tidligere brugeradfærd på tredjepartswebsteder. Google bruger et cookie-id til at registrere, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og kan dermed forhindre, at de vises mere end én gang. Desuden kan Google bruge cookie-id'er til at registrere såkaldte konverteringer, der er relateret til annonceforespørgsler. Dette er f.eks. tilfældet, når en bruger ser en Google-annonce og senere ringer til vores websted med den samme browser og køber noget der. Cookies indeholder ingen personlige oplysninger som f.eks. e-mailadresser, navne eller adresser.  

På grund af de anvendte markedsføringsværktøjer etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med Googles server. Gennem integrationen af floodlight-tag'et modtager Google oplysninger om, at du har kaldt den tilsvarende del af vores websted op eller klikket på en annonce fra os.   

Desuden giver de anvendte Floodlight-tags os mulighed for at forstå, om du udfører bestemte handlinger på vores websted, efter at du har kaldt en af vores display/videoannoncer på en anden platform eller klikket på den (konverteringssporing). Google bruger denne cookie til at forstå det indhold, du har interageret med på vores websteder, for senere at kunne sende dig målrettede reklamer.  

Cookie/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Hovedudbyder af tjenester: Google Ireland Ltd, Irland.

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed, gælder beslutningen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden.

Cookie-levetid: Op til 180 dage efter sidste interaktion (dette gælder kun for cookies, der er blevet sat af dette websted)

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

2.5.14 Sociale plug-ins
Formål/Information:
Social plug-ins ("plug-ins") fra sociale netværk (Facebook, X, Pinterest) anvendes på vores websteder, især knappen "Del" eller "Del med venner" fra Facebook, hvis websted facebook.com drives af Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Disse plug-ins er normalt markeret med et Facebook-logo.

Udover Facebook bruger vi plug-ins fra X (udbyder: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) og Pinterest (udbyder: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

Af databeskyttelseshensyn har vi bevidst fravalgt at anvende direkte plug-ins fra sociale netværk på vores websteder. I stedet bruger vi "Shariff"-løsningen. Ved hjælp af Shariff kan vi selv bestemme, hvornår og om data overføres til operatøren af det pågældende sociale netværk. Derfor sker der ingen automatisk dataoverførsel til sociale netværk som Facebook, X eller Pinterest, når du går ind på vores hjemmeside. Data overføres kun til sociale netværk, hvis du aktivt klikker på den respektive knap for det sociale netværk. I dette tilfælde starter din webbrowser en forbindelse til det pågældende sociale netværks servere. Når du klikker på den pågældende knap (f.eks. "Videregiv", "Del" eller "Del med venner"), accepterer du, at din browser opretter en forbindelse til det pågældende sociale netværks servere og overfører brugsdata til den pågældende operatør af det sociale netværk og omvendt. Vi har ingen indflydelse på arten og omfanget af de data, der derefter indsamles af de sociale netværk.

Udbyderne af de sociale netværk gemmer de indsamlede data om dig som brugerprofiler og bruger disse til reklame, markedsundersøgelser og/eller efterspørgselsorienteret udformning af deres hjemmeside. En sådan evaluering finder især sted (også for ikke-indloggede brugere) til fremstilling af efterspørgselsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvor du skal kontakte de respektive plug-in-udbydere for at udøve denne ret. Gennem plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger.

Modtagere:
De vigtigste tjenesteudbydere:

-Meta Platforms Ireland Limited, Irland
-X Corp., USA
-Pinterest Inc., USA.

Overførsler til tredjelande er mulige. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed, gælder beslutningen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning:
Sletning er hovedleverandørernes ansvar.

Retsgrundlag:
Grundlag: Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.15 YouTube-videoer
Formål/Information:
Vi har integreret YouTube-videoer på vores websted, som er gemt på http://www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores websted. Disse er alle integreret i "udvidet databeskyttelsestilstand", dvs. at der ikke overføres data om dig som bruger til YouTube, hvis du ikke klikker på videoerne for at starte afspilningen af dem. Først når du afspiller videoerne, overføres de data, der er nævnt i næste afsnit, til YouTube. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Ved afspilning af videoerne modtager YouTube oplysninger om, at du har fået adgang til den tilsvarende underside på vores websted, og kan placere yderligere værktøjer til markedsføringsformål. Hvis du er logget ind på Google, vil dine oplysninger blive direkte forbundet med din konto.

Cookie/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Hovedudbyder af tjenester: Google Ireland Ltd, Irland.

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
Sletning er hovedleverandørernes ansvar.

Du kan deaktivere dette værktøj via Cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden.

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)
 
2.5.16 Google Tag Manager
Formål/Information:
Dette websted bruger Google Tag Manager. Denne tjeneste gør det muligt at administrere webside-tags via en grænseflade. Google Tag Manager implementerer kun tags. Det betyder, at der ikke anvendes cookies, og at der ikke gemmes personoplysninger. Google Tag Manager udløser andre tags, som igen indsamler data, hvis det er nødvendigt. Google Tag Manager har dog ikke adgang til disse data. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver den gyldig for alle sporingstags, hvis de er implementeret med Google Tag Manager.

Cookie/værktøjer: Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Hovedudbyder af tjenester: Google Ireland Ltd, Irland.

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed, gælder beslutningen om tilstrækkelighed også. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning:
Google Tag Manager gemmer ingen personlige data.

Retsgrundlag:
Grundlag: Art. 6 (1) f GDPR (legitim interesse) 

2.5.22 Friendly Captcha 
Formål/Information:
Dette websted anvender i særlige tilfælde Friendly Captcha for at undgå, at automatiserede programmer/robotter bruger tekstfelter. Det er med til at støtte sikkerheden på vores websted og til at undgå SPAM for brugerne. Dette er også vores legitime interesse og opfylder vores juridiske forpligtelse.

Yderligere oplysninger: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Cookie/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
Hovedudbyder af tjenester: Friendly Captcha GmbH, Tyskland.  

Yderligere modtagere findes i afsnit 1.4. under generelle modtagere.

Sletning/tilbagekaldelse:
IP-adressen anonymiseres umiddelbart efter indsamlingen.

Retsgrundlag:  
Art. 6, stk. 1, litra c), i GDPR (når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse)
Art. 6 (1) f GDPR (ved behandling i henhold til den ovenfor beskrevne legitime interesse)"
3. Yderligere tilbudte tjenester (on- og offline)
"Ud over den online brug af vores websted tilbyder vi forskellige andre tjenester, hvortil vi også behandler dine personoplysninger offline.

2.5.25 TikTok Pixel
Formål/Information:
Dette websted bruger den såkaldte "TikTok Pixel" fra det sociale netværk "TikTok" (for EU: TikTok Technology Limited, Irland og TikTok Information Technologies UK Limited, Det Forenede Kongerige). Dette gør det muligt for brugere af vores websted at blive kontaktet igen, når de besøger det sociale netværk "TikTok".

Via TikTok-pixelen etablerer din browser en direkte forbindelse til TikTok-serverne, så snart du har accepteret brugen af cookies, der kræver samtykke. Pixelen modtager oplysninger om, at du har besøgt en bestemt side på vores websted eller klikket på en af vores annoncer.  
TikTok bruger derefter disse data til at vise målrettede og personaliserede reklamer til sine brugere og til at oprette interessebaserede brugerprofiler. De data, der indsamles fra brugerne, er anonyme for os og bruges kun til at måle effektiviteten af annoncerne. 

TikTok modtager også din IP-adresse og andre oplysninger om brugerens enhed, f.eks. markedsføringsidentifikator, anvendt enhed, besøgt websted og tidspunkt. TikTok bruger disse data til at identificere brugere af vores websted og til at knytte deres handlinger til en "TikTok"-brugerkonto. TikTok behandler disse data på eget ansvar fra det øjeblik, hvor de sendes. Vi har ingen indflydelse på TikToks videre behandling. 

Oplysninger om, hvordan TikTok indsamler, anvender og beskytter de oplysninger, der indsamles med TikTok-pixelen, kan findes i detaljer i privatlivspolitikken for TikTok-brugere: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Cookie/værktøjer: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagerne:
Fælles controller:
Vi er i fællesskab med TikTok Technology Limited, Irland og TikTok Information Technologies UK Limited, Storbritannien (TikTok) ansvarlige for indsamling og overførsel af data som led i denne proces. Dette gælder til følgende formål:
- Måling og indsigtsrapportering
- Indsamling og overførsel af udviklerdata og/eller begivenhedsdata

Følgende behandlingsaktiviteter er derfor ikke omfattet af den fælles behandling: 
- Bestemmelse og forbedring af annoncernes relevans for enkeltpersoner.
- Optimering af TikToks levering af annoncer.
- Forbedring af brugernes sikkerhed, forskning, udvikling for at opretholde og forbedre integriteten af TikToks produkter og tjenester.

Vi har indgået en tilsvarende aftale med Tiktok om fælles controlling, som kan tilgås her: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms.This aftalen definerer de respektive ansvarsområder for opfyldelse af forpligtelsen i henhold til GDPR med hensyn til fælles controlling.

Kontaktoplysningerne for den dataansvarlige og Tiktok's databeskyttelsesansvarlige kan findes her: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en 

Vi har aftalt med TikTok, at TikTok kan bruges som kontaktpunkt for udøvelse af de registreredes rettigheder. Uden at dette berører dette, er jurisdiktionen for de registreredes rettigheder ikke begrænset.

Vi overfører dataene inden for rammerne af det fælles kontrolansvar på grundlag af den legitime interesse i henhold til art. 6 (1) f GDPR.

Overførsler til tredjelande er mulige. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR indgået. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. For yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne) kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2. 

Yderligere modtagere kan findes i afsnittet om generelle modtagere under punkt 1.4

Sletning/tilbagekaldelse:
Du kan deaktivere dette værktøj via Cookie-indstillingerne. Cookie-indstillingerne findes nederst på hovedsiden. 

Cookie-levetid: Op til 180 dage efter sidste interaktion (dette gælder kun for cookies, der er blevet sat af dette websted)

Retsgrundlag: 
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)

 


Yderligere tilbudte tjenester (on- og offline)

3. Yderligere tilbudte tjenester (on- og offline)
Ud over den online brug af vores websted tilbyder vi forskellige andre tjenester, hvortil vi også behandler dine personoplysninger offline.

I modsætning til 1.2 er i nogle tilfælde et Beiersdorf-selskab kontrollant for de nedenfor tilbudte tjenester, som allerede er blevet nævnt for dig som en del af kommunikationen. Hvis der derfor henvises til dele af denne privatlivspolitik, f.eks. via et link, og der allerede er nævnt en dataansvarlig, f.eks. i footeren/underskriften på en e-mail eller et kampagnekort, er denne person den dataansvarlige i henhold til. Art. 4 nr. 7 GDPR.

3.1 Kontakt/kommunikation/samarbejde
Formål/Information:
Når du kommunikerer og/eller samarbejder med os, f.eks. via e-mail eller via kontaktformularen på vores hjemmeside, dataudvekslingsplatform, det være sig f.eks. som forbruger, testperson, forretningspartner eller kunde, vil de oplysninger, du giver os (din e-mailadresse, eventuelt dit navn og dit telefonnummer eller personlige oplysninger, der er afgivet under samtalen) blive gemt og behandlet af os for f.eks. at besvare dine spørgsmål, anmodninger eller med henblik på forretningsrelateret korrespondance.

Med hensyn til samarbejdet med vores leverandører har vi implementeret en intern evalueringsproces, som i vores legitime interesse har til formål at forbedre forretningsforbindelsen ved at udvikle en "handlingsplan". Som regel behandler vi kun oplysninger om virksomheden, men der kan drages konklusioner om dig som kontaktperson, hvis kommunikationen med leverandørerne undersøges med hensyn til svartider, pålidelighed og gennemsigtighed.

Vi kan spørge dig, når du som forbruger kontakter os telefonisk, om telefonsamtalen må optages med henblik på kvalitetssikrings- og uddannelsesforanstaltninger. Hvis du accepterer optagelsen, behandler vi alle de oplysninger, som du deler med os under opkaldet (kommunikationsindhold, eventuelt også følsomme (sundheds)data samt dit telefonnummer og andre personoplysninger).

Når vi behandler data, der opstår i forbindelse med kommunikation, har vi en legitim interesse i at behandle dataene i overensstemmelse med lovkrav, til intern kontrol eller i overensstemmelse med den pågældende kommunikationsanmodning.

Det er nødvendigt at give dine personoplysninger for at kunne opfylde kontrakten eller en situation, der ligner en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at give dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger ikke gives, kan du ikke bruge den beskrevne tjeneste.


Modtagere og kilder:
Med henblik på bekæmpelse af terrorisme er vi ved lov forpligtet til at foretage en sammenligning med sanktionslister. Derfor behandler vi også dine oplysninger for at opfylde de juridiske krav til sammenligning med disse lister. Desuden behandler vi dine oplysninger i Beiersdorf-koncernen med henblik på forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger og andre forseelser, vurdering og kontrol af risici, intern kommunikation og tilsvarende administrative formål. Hvis en tilknyttet virksomhed melder om et behov for at arbejde med dig som leverandør, vil vi dele vores erfaringer fra samarbejdet med dig med den tilknyttede virksomhed.

Hvis du er en forretningspartner, vil vi sammenligne dine data med offentliggjorte lister over vildledende leverandører (f.eks. advarselslister fra World Intellectual Property Organization og Bundesanzeiger Verlag GmbH) for at træffe en informeret beslutning om potentielle betalinger. Vi kontrollerer også regelmæssigt din kreditværdighed i visse tilfælde (f.eks. i forbindelse med indgåelse af kontrakter). Vores legitime interesse er minimering af den finansielle risiko. Til dette formål samarbejder vi med kreditbureauer, fra hvilke vi modtager de nødvendige data. Til dette formål videregiver vi dit navn og dine kontaktoplysninger til kreditbureauerne.
Hvis du er erhvervskunde eller partner, kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til potentielle købere som led i en virksomhedstransaktion. I forbindelse med due diligence-undersøgelser behandles normalt anonymiserede data. Det kan dog i specifikke individuelle tilfælde være nødvendigt at behandle personoplysninger. Vores legitime interesse ligger i gennemførelsen af virksomhedstransaktionen.

Derudover overfører vi dataene til følgende modtagere:
- Leverandører af kunde-/forbrugertjenester
- Platform/hostingudbyder

Overførsler til tredjelande er mulige. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR er der indgået standardkontraktkontrakter. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. Derudover blev bindende virksomhedsregler godkendt hos en platform/hostingudbyder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i de generelle modtagere afsnit 1.4.

Sletning/indsigelse:
Vi sletter de data, der opstår i denne sammenhæng, når opbevaring ikke længere er nødvendig, medmindre der er lovbestemte opbevaringspligter eller forældelsesfrister skal overholdes.

I tilfælde af forbrugerforespørgsler via vores interne forbrugerstyringsværktøj slettes personoplysningerne normalt efter et år, hvis der ikke gælder andre lovbestemte opbevaringsfrister. Undtagelsesvis vil oplysningerne blive opbevaret længere, hvis de er nødvendige for at kunne gøre retskrav gældende, gøre dem gældende eller forsvare dem.

Opkaldsoptagelser opbevares i højst 90 dage.

Du kan gøre indsigelse mod disse behandlinger i henhold til kravene i punkt 4.

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR sammenholdt med art. 9 (2) a GDPR (samtykke: telefonoptagelse)
Art. 6 (1) b GDPR (ved behandling i forbindelse med en kontrakt eller en situation, der ligner en kontrakt)
Art. 6 (1) c GDPR (når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse)
Art. 6 (1) f GDPR (ved behandling i henhold til den ovenfor beskrevne legitime interesse)

3.3 Kampagner (f.eks. lodtrækninger, produkttests)
Formål/Information:
Når du deltager i konkurrencer eller lignende kampagner, bruger vi de personlige oplysninger, du giver os, til at gennemføre kampagnen. Yderligere oplysninger om formålene kan findes i de respektive vilkår og betingelser for kampagnen.

Det er nødvendigt at give dine personoplysninger for at kunne opfylde kontrakten eller en situation, der ligner en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at give dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger ikke gives, kan du ikke bruge den beskrevne tjeneste.

Modtagere:
-Platform/hostingudbyder
-Konsumenttjenesteudbyder
-Leverandør af forsendelsestjenester (f.eks. til forsendelse af prøver, præmier)
-Eksterne agenturer til støtte i forbindelse med kampagner
-Betalingsudbyder (f.eks. cashback)

Overførsler til tredjelande er mulige. Som en passende sikkerhed anvendes standardkontraktbestemmelser i henhold til artikel 3, stk. 46 GDPR er der indgået standardkontraktbestemmelser. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. Derudover blev bindende virksomhedsregler godkendt hos en platform/hostingudbyder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i de generelle modtagere afsnit 1.4.

Sletning:
Dine data slettes efter den endelige behandling af kampagnen (se vilkår og betingelser for deltagelse), medmindre dette er i strid med lovbestemte opbevaringsforpligtelser eller forældelsesfrister.

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) b GDPR (situation svarende til en kontrakt)

3.5 Postforsendelser
Formål/Information:
Som udvalgt kunde, forretningspartner, testperson og/eller forbruger vil du også modtage individuelle produktinformationer, tilbud, nyheder og vareprøver fra os pr. post (brev).

Dette er en særlig form for direkte markedsføring, som også er vores legitime interesse og styrker loyaliteten ved at give de ovennævnte personer eksklusive oplysninger.

Modtagerne:
-Platform/hostingudbyder
-udbyder af kommunikationstjenester
-Leverandør af forsendelsestjenester

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende beskyttelse anvendes standardkontraktklausuler i henhold til art. 46 GDPR indgået. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en beslutning om tilstrækkelighed, gælder beslutningen om tilstrækkelighed også. Derudover blev bindende virksomhedsregler godkendt hos en platform/hostingudbyder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i de generelle modtagere afsnit 1.4.

Sletning/indsigelse:
Dine data slettes, så snart du har afmeldt dig, medmindre dette er i strid med lovmæssige opbevaringsforpligtelser eller forældelsesfrister. Du kan afmelde dig eller gøre indsigelse mod yderligere postforsendelser som angivet i brevet eller i afsnittet indsigelse nedenfor. Vi sletter desuden dine personoplysninger senest automatisk efter 24 måneders inaktivitet (f.eks. når du ikke bruger de tilsendte kuponer).

Retsgrundlag:
Grundlæggende retsgrundlag: art. 6 (1) f GDPR (legitim interesse)
 

3.6 Undersøgelser
Formål/Information:
Når du deltager i undersøgelser eller lignende kampagner, behandler vi de personlige oplysninger til det formål, der er beskrevet i samtykket. De indsamlede data omfatter spørgsmål omkring det tilsigtede formål med undersøgelsen eller lignende kampagne samt yderligere sociodemografiske oplysninger om dig. Du kan deltage uden at identificere dig selv, medmindre dette har været en del af samtykket.

I forbindelse med nogle undersøgelser er det nødvendigt at sikre teknisk set, at der ikke er mulighed for dobbelt deltagelse eller genoptagelse af undersøgelsen. Dette kan f.eks. gøres ved hjælp af individualiserede links eller cookies.

Anvendte cookies: Der findes flere oplysninger i afsnittet "Cookies/værktøjer".

Modtagere:
-Udbydere af platforme/hosting
-udbyder af forbrugerstyringstjenester
-Eksterne bureauer til støtte for undersøgelser

Overførsel til tredjelande er mulig. Som en passende sikkerhed anvendes standardkontraktbestemmelser i henhold til artikel 3, stk. 46 GDPR indgået. For tredjelande/selskaber, der er omfattet af en afgørelse om tilstrækkelighed, gælder også afgørelsen om tilstrækkelighed. Derudover blev bindende virksomhedsregler godkendt hos en platform/hostingudbyder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger (f.eks. en kopi af garantierne), kan du kontakte os som nævnt under punkt 1.2.

Yderligere modtagere kan findes i afsnit 1.4 om generelle modtagere.

Sletning:
Dine data slettes efter den endelige behandling af undersøgelsen eller en lignende kampagne (se vilkår og betingelser for deltagelse), medmindre dette er i strid med lovbestemte opbevaringsforpligtelser eller forældelsesfrister. Normalt slettes data efter to år.

Cookie-levetid: op til 180 dage (dette gælder kun for cookies, som er blevet sat af dette websted)

Retsgrundlag:
Art. 6 (1) a GDPR (samtykke)