Brugsbetingelser

1. Personoplysninger

Bemærk venligst vores juridiske politik om spørgsmål om datasikkerhed.

2. Indhold

Materialer såsom billeder, fotos, grafik, logoer, videoer, film, lydfiler og tekst (”materialet”) anvendes på websiden wwe.nivea.de (”websiden”). Dette materiale tilhører Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20245 Hamborg, Tyskland (”Beiersdorf”). Det er beskyttet via bestemmelserne i ophavsretslove, varemærkelove og mønsterbeskyttelseslove og bygger på personlige rettigheder i henhold til tysk og international lov.  Eventuel brug af materialet ud over til rent private formål kræver Beiersdorfs forudgående, skriftlige samtykke. Det samme gælder for eventuelle ændringer i materialet, især oversættelse eller anden form for behandling, og al videregivelse af materialet.

Hvis materialet udtrykkeligt er leveret til at downloade på websiden (f.eks. i mediecentret), gælder de særlige vilkår for brug, som er anført der.

3. Ansvarsfraskrivelse

Såfremt brugeren henter materiale eller bruger det i nogen form, gøres dette på brugerens eget ansvar. Beiersdorf er ikke ansvarlig for brugerens eventuelle tab, der udspringer desangående, især ikke hvor dette drejer sig om oplysninger, hardware eller software. Ansvar for forsæt og grov uagtsomhed påvirkes ikke deraf. Beiersdorf påtager sig ikke ansvar for eventuel krænkelse af tredjeparters rettigheder.

Oplysningerne på denne webside er indsamlet og tjekket med al fornøden omhu. Beiersdorf påtager sig dog ikke noget ansvar for, at de er nøjagtige, opdaterede og fuldstændige. Denne webside tjener det formål at levere generelle oplysninger og erstatter på ingen måde råd fra en læge eller specialist.

4. Vurderinger

Registrerede brugere har mulighed for at vurdere indholdet af websiden, hvad angår produkter, arbejdsgange eller andre aspekter. Såfremt en bruger giver en vurdering, giver vedkommende Beiersdorf retten til at anvende vurderingen overalt og i en ubegrænset tidsperiode. Beiersdorf kan offentliggøre og distribuere vurderingen i ubegrænset omfang, f.eks. til alle typer af brug og medier, både online og offline. Derudover er Beiersdorf berettiget til at afkorte vurderingen. Hvis en bruger opgiver sit navn, når vurderingen gives, er Beiersdorf berettiget, men ikke forpligtet til at angive brugerens navn, når vurderingen offentliggøres.

Efter at have indsendt en vurdering og/eller en kommentar, garanterer brugeren ligeledes, at vedkommende ikke bevidst vil give en unøjagtig vurdering eller give en vurdering, (a) der overtræder den tyske ophavsretslov eller tredjemands øvrige rettigheder, (b) der overtræder lovbestemmelser eller offentlige forordninger, (c) som er ærekrænkende, injurierende, fornærmende eller diskriminerende for en enkeltperson eller et selskab, (d) som vedkommende har modtaget betaling eller anden modydelse for fra en tredjepart, (e) der indeholder oplysninger angående andre websider, adresser, e-mailadresser, kontaktoplysninger eller telefonnumre, eller (f) der indeholder computervirus, orme eller andre potentielt skadelige computerprogrammer eller filer. Beiersdorf forbeholder sig retten til at slette vurderinger med ulovligt indhold, specielt diskriminerende vurderinger, vurderinger der fremmer vold, pornografiske eller racistiske vurderinger, eller vurderinger indeholdende kædebreve, masseudsendelser eller andre former for spam, eller ikke at offentliggøre dette indhold på websiden.

5. Retsvirkninger

Beiersdorf forbeholder sig retten til at blokere brugerens adgang til login-området, hvis brugeren overtræder disse brugsvilkår og/eller lovbestemmelser. I det tilfælde er brugen af dette område ikke længere tilladt, og yderligere brug er derfor ulovlig. Beiersdorf forbeholder sig retten til at retsforfølge uautoriseret brug og eventuelle krænkelser af rettigheder, især krænkelser af personlige rettigheder, varemærker, designs, ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til enten civilret eller strafferet.

Ugyldighed eller omstødelse af individuelle bestemmelser indeholdt i disse brugervilkår påvirker ikke gyldigheden af de resterende brugervilkår.

På grund af tekniske fornyelser og lovændringer revideres disse brugsvilkår fra tid til anden, senest i april 2015. Hvis du ønsker at meddele os om eventuelle krænkelser af rettigheder på vores webside, bedes du kontakte os hos

Beiersdorf A/S
Sydhavnsgade 16
2nd Floor
DK-2450 Copenhagen
Denmark

T: +45 3345 0000
F: +45 3345 0000