Naturen og Vores Hud

Naturen og Vores Hud

 

 

At passe på vores hud betyder også at passe på verden omkring os. Alt der har indflydelse på vores jord, har indflydelse på os, vores helbred og vores hud. NIVEA har ikke kun respekt for hudens naturlige balance, men også for selve naturen. Derfor er vi engagerede i bæredygtighed hele vejen. Det er en udfordring at skabe de mest effektive og bæredygtige hudplejeprodukter. Vi tror på, at det er vigtigt at forbedre sig hele tiden. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at skabe bæredygtig hudpleje. Det gælder alt lige fra vores formuleringer, vores produktionsmetoder og emballage m.v.

Vi anvender så vidt muligt ingredienser fra kilder og planter, der vokser op igen eller er selvgenererende. Vi er åbne for de mest bæredygtige løsninger, der i nogle tilfælde betyder, at vi anvender syntetiske frem for naturlige indholdsstoffer. 

Vores emballage-filosofi er "reducer, genbrug og genanvend". Vi udvikler konstant vores produktions- og forpakningsmetoder for at spare energi, råvarer og udledninger.

Og vi garanterer, at alle der har med produktionen af NIVEA hudplejeprodukter at gøre bliver behandlet, som vi selv ønsker at blive behandlet: med respekt og omtanke.

 

Følg os på vores rejse og se, hvordan vi hos NIVEA interagerer med vores omverden for på allerbedste vis at skabe hudplejeprodukter, der passer på både vores hud og natur.  


Indkøb

BÆREDYGTIG FRA BEGYNDELSEN

Kvalitet skabes med de bedste råvarer. Derfor vil vi hos NIVEA være sikre på, at alt der kommer i vores produkter er sundt og sikkert at bruge – og derfor stræber vi efter så vidt muligt kun at indkøbe bæredygtige råvarer. Vores forskningsafdelinger er altid på udkig efter nye, forbedrede ingredienser og alternative råvarer for at kunne mindske vores miljømæssige fodaftryk mest muligt. 

BÆREDYGTIGE INDKØB

Langt størstedelen af NIVEA's leverandører opfylder vores krav og adfærdskodeks om social og miljømæssig ansvarlighed - og vi hjælper dem aktivt med at leve op til vores høje standarder. Vi har meldt os ind i kampen mod skovrydning for at beskytte klimaet og jordens biodiversitet. Skovrydning er en af de væsentligste årsager til klimaforandring. Uden skovene står mange planter og dyrearter overfor at miste deres levested og jorden sine "grønne lunger". Som en del af vores kamp mod skovrydning anvender vi certificeret papir (Forest Stewardship Council - FSC) og har planer om inden 2020 kun at indkøbe FSC-certificeret papir eller genbrugspapir. Dermed vil vi agere på en måde, der skal sikre, at vores hudplejeprodukter er lige så gode ved miljøet som ved din hud. 

BÆREDYGTIG PALMEOLIE

Nogle af indholdsstofferne i NIVEA produkterne stammer fra palmekerneolie - faktisk anvendes palmeolie i 70 % af alle kosmetiske produkter. Problemet med palmeolie er, at store dele af regnskoven bliver ødelagt for at gøre plads til palmeplantager til produktionen af palmeolie. Vi mener, at palmeolie skal dyrkes bæredygtigt og uden at være årsag til skovrydninger. At erstatte palmeolie med en anden plantebaseret olie er dog ikke den bedste løsning, idet at udbyttet af palmeafgrøderne er meget højt. En alternativ planteolie vil være mindre bæredygtig, da udbyttet er mindre og det også kræver store landområder at dyrke planterne på.

Vi er i stedet tilhængere af anvendelsen af bæredygtigt produceret palmeolie i hele forsyningskæden. Beiersdorf er deltager i Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) og Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP). 

Med vores "vejkort over bæredygtige palmer", er vi på en mission, hvor vi på verdensplan kun vil arbejde med certificeret bæredygtig palmekerneolie. Vi støtter FONAP’s udvidede certificeringskrav for mere bæredygtig palmekerneolie, fx reduktion af drivhusgasser og forbud mod palmeplantager på tørvland og andre lignende kulstofrige jordområder. 

Vores mål er i 2020 at alle Beiersdorf palmeoliebaserede råvarer kommer fra bæredygtige plantager. I 2018 var det allerede 63 % af vores palmebaserede råvarer, der stammede fra bæredygtige certificerede materialer (RSPO “Mængde-balance-standard"). Indtil vi når vores mål i 2020, vil vi fortsat gøre alt for at sikre at vores øvrige forbrug også har de påkrævede bæredygtigheds certifikater (RSPO “Book og krav”).

I 2018 deltog vi for første gang i Carbon Disclosure Project (CDP) Forest programmet og blev tildelt “Score A” prisen for vores indsats i kampen mod skovrydninger i forbindelse med forsyning af palmeolie. 

VALG AF BÆREDYGTIGE MATERIALER

NIVEA har sikkerhed, kvalitet og bæredygtighed som sine top 3 kriterier, når det gælder udvælgelsen af ingredienser - hvad enten de er genanvendelige, naturlige eller syntetiske. 

Som regel vælger NIVEA naturlige ingredienser eller indholdsstoffer fra naturlige kilder, som understøtter hudens naturlige funktioner. Desuden har naturlige og naturafledte indholdsstoffer den fordel, at de er vedvarende. Mange af de råvarer, som vi anvender i NIVEA, findes i rigelige mængder og er selv-regenererende - fx rapsolien eller solsikkevoksen i vores læbepomader, der kommer fra marker, som blomstrer hvert år. Vi stræber efter at sikre, at vores naturlige og naturafledte ingredienser dyrkes på en bæredygtig og  ressourcebesparende måde. 

Ud fra en holistisk synsvinkel, så kan syntetiske ingredienser i nogle tilfælde være at foretrække af hensyn til både miljø og hud. I mange tilfælde er de syntetisk producerede ingredienser renere og af en mere ensartet kvalitet end de naturlige. Desuden behøver man ikke marker til at plante og vande afgrøder, når de skabes i et laboratorie. Markerne og vandet kan i stedet bruges til at dyrke fødevarer. I nogle tilfælde er syntetisk producerede ingredienser derfor det mest ressourcevenlige valg.  
Hos NIVEA forsøger vi således at se alting fra et større perspektiv, så vi kan udvælge vores ingredienser med omhu uden at gå på kompromis med din huds sundhed og sikkerhed.

 

HVAD ER FORSKELLEN MELLEM "NATURLIGT" OG "NATURAFLEDT"?

Naturlige produkter er ligesom essentielle olier lavet af naturlige råvarer. De skabes via forskellige fysiske processer (fx destillering) eller andre forberedelsesprocedurer inklusiv de traditionelle  (fx udvinding via opløsningsmidler) uden forsætlig kemisk modifikation. 

Ved naturligt udledte ingredienser bliver råvarerne - fx kokosolien - yderligt forarbejdet inden de havner i vores formuleringer - fx  fedtholdig alkohol. Disse fås via definerede kemiske og/eller biologiske processer. 

 


EN GOD MÅDE AT LAVE GODE TING PÅ

Vi investerer rigtig mange ressourcer i at udvikle de allerbedste formuleringer til din hud. Vi arbejder med ingredienser, der er sikre, understøtter hudens naturlige funktioner, og som i højere og højere grad også er miljøvenlige. 

Vores engagement i at beskytte vores klode og vores samfund gælder også vores måde at producere NIVEA hudpleje på. Vi ønsker at reducere vores CO2 fodaftryk, spare energi og at sikre gode arbejdsforhold for alle, der er involveret i produktionen af NIVEA produkter.

Der er mange mennesker involveret i produktionen af NIVEA produkter, og vi føler et ansvar for dem allesammen. Vores adfærdskodeks for vores leverandører er baseret på meget høje standarder, som både leverandører, underleverandører og vi selv skal leve op til. Vi har forpligtet os til at beskytte menneskerettigheder og tolererer ikke tvangs- og børnearbejde, korruption eller diskrimination i vores drift og forsyningskæde. Vi stiller dog ikke kun krav, men hjælper også vores leverandører med at skabe bæredygtige forsyningskæder. Hos NIVEA mener vi, at det at hjælpe andre med at beskytte verden er en god måde at sikre et fælles positivt resultat.  

AMBITIØSE MÅL FOR VORES ENERGIFORBRUG

Vi ønsker at reducere vores CO2 fodaftryk – og vi har sat os nogle ambitiøse energimål. Inden 2025 skal vi have reduceret vores energirelaterede CO2 udledninger med 70 % i forhold til 2014. Og det er for hvert NIVEA produkt vi producerer. Vi startede med at gennemgå energiinfrastrukturen på alle vores fabrikker, der stadig anvendte traditionelle energikilder. Ved udgangen af 2018 havde vi allerede opnået en reduktion med 59 %. Vi skiftede til vedvarende energi på alle fabrikker, inklusiv vores store produktionssteder i Tyskland og Spanien, men undtagen fabrikkerne i Mexico og Nigeria. I 2020 er det vores mål, at alle NIVEA-fabrikker anvender vedvarende energi for dermed at kunne reducere vores udledning af drivhusgasser betragteligt. 


Affaldsreduktion

AFFALD ER EN RESSOURCE!

NIVEA forpligtede sig noget tid tilbage til “nul affald til lossepladserne” –  og det løfte har vi indfriet! Der er ingen af vores produktionssteder, der sender affald til lossepladserne. I stedet for bliver alt affald genbrugt eller anvendt i forbrænding til at skabe varme og strøm. Det betyder, at vores produktionsaffald ikke ender i miljøet. Derimod har vi med vores affald skabt nye materialer eller ny energi.  

MINDRE AFFALD GIVER FLERE RESSOURCER

Det er én ting at holde affald væk fra lossepladserne. Generelt betyder mindre affald mindre forurening og mindre forbrug af værdifulde ressourcer. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre vores planlægning og produktionsprocesser for at undgå affald overalt, hvor vi kan. Et eksempel: Vores ikoniske NIVEA dåse. Tidligere anvendte vi store, rektangulære aluminiumsplader til at skære sider, top og bund til dåserne. I slutningen af 2017 ændrede vi vores produktionsproces og skiftede til præ-skårede aluminiumsstykker. På den måde kunne vi spare 54 gram aluminiumspild per ark. Det svarede til 14 tons aluminium om året. Transport af færre materialer og mindre affald til genbrug betyder endvidere mindre benzinforbrug i forbindelse med shipping og dermed mindre CO2-udslip. 


Emballage

BÆREDYGTIG EMBALLAGEFILOSOFI

Vi vil gerne sørge for, at alt i vores produkter er bæredygtigt - og det gælder også det første, du ser ved et NIVEA produkt: emballagen. Allerede i 2009 satte vi miljøvenlig emballage på vores agenda. Vi følger principperne “undgå, reducer, genanvend og genbrug” . Vores emballage skal holde dit NIVEA produkt friskt og sikkert, samtidig med at den miljømæssige påvirkning bliver mindre og mindre.  

 

Less is more

Vi kan spare på værdifulde ressourcer og undgå for meget affald ved at anvende færre materialer til vores emballager. Et eksempel er vores håndcremer. I 2016 skiftede vi til letvægtstubelåg og sparede alene i det første år 50 tons polypropylen. Helt tilbage i 2013 introducerede vi genopfyldelige flasker til bl.a. vores NIVEA Creme Soft showergel eller flydende sæbe. Du kan spare 75% affald ved at genfylde din flaske NIVEA Creme Soft showergel i stedet for at købe en hel ny flaske! 

GENBRUG IGEN OG IGEN

Vi arbejder imod en cirkulær økonomi ved i stigende grad at anvende genanvendelige materialer i vores emballager. På den måde bidrager NIVEA til Beiersdorfs mål om, at vores plastikemballage i Europa i 2025 skal bestå af 25% genbrugsmaterialer. En stor del af NIVEA emballager kan allerede genbruges. Og som del af Beiersdorfs mål for 2025 så er vores mål, at vores emballage til den tid består af 100% genbrugsmaterialer, og kompostérbare og genanvendelige materialer.  


Efter brug

RESPEKT VERDENSHAVENE

Vi gør alt, hvad vi kan for at løse potentielle problemer hurtigt og effektivt for at sikre, at vores produkter påvirker miljøet mindst muligt. Tag for eksempel mikroplastik: Allerede i 2013 besluttede vi at udfase eksfolierende plastik partikler af polyethylen i vores produkter. To år senere var alle vores formuleringer uden mikroperler. Men vi stopper ikke her: Vores mål er, at alle NIVEA renseprodukter, herunder showergels og shampoo, senest 2020 skal være fri for mikroplastik i henhold til FNs miljøprogram. For at opnå dette har vi fjernet alle opakiseringsmidler i form af faste, vanduopløselige syntestiske polymer fra vores renseprodukter.  

Næste skridt er nylon: Det er vores plan at stoppe med brugen af nylon i vores "leave-on" formuleringer inden udgangen af 2020.  

Ingen af vores europæiske solcremer indeholder de kemiske UV-filtre oxybenzon og octinoxat – ingredienser der menes at være særligt ødelæggende for verdens koralreve. Vores europæiske solcremer overholder lovkravene fra Hawaii, som blev gennemført i 2018 og som forbyder brugen af disse UV-filtre. For hele tiden at være på forkant med udviklingen inden for bæredygtighed, overvåger vi kontinuerligt, hvad der kommer af nye videnskabelige fund og vurderer disse i forhold til de ingredienser, vi anvender i vores produkter -  og er klar til at handle, når det er nødvendigt.

 

MIKROPLASTIK

Den offentlige debat vedrørende mikroplastik er meget kontroversiel og kompleks, fordi der selv i dag ikke er nogen internationalt bindende definition på begrebet "mikroplastik". Vi forstår mikroplastik som faste, vanduopløselige plastikpartikler, der er 5 millimeter eller mindre og som ikke er biologisk nedbrydelige. Her læner vi os op af den underbyggede definition fra UNEP, FN's miljøprogram. Dermed benytter vi os af den udbredte og videnskabelige definition. 

Vidste du, at syntetiske stoffer er en af de største kilder til mikroplastik i havene? Produkter inden for personlig pleje er derimod kun skyld i ca. 2 procent. Ikke desto mindre er vi hos NIVEA og Beiersdorf klar over, at det er en problematik, der skal tages hånd om. Derfor udfaser vi mikroperler i alle vores formuleringer og forsker i nye, miljøvenlige alternativer.

Før i tiden anvendte vi små faste plastikpartikler af polyethylen, såkaldte mikroperler, i vores renseprodukter, kropssæber (peelings, showergel etc.) for at opnå en mild, eksfolierende effekt. I 2013 besluttede NIVEA at erstatte alle eksfolierende polyethylen-partikler med miljøvenlige alternativer. Siden 2015 indeholder ingen af vores produkter mikroperler. NIVEA anvender i stedet for cellulose, siliciumdioxid og castorvoks. Cellulose er biologisk nedbrydeligt, et organisk materiale der også findes i plantefibre. Siliciumdioxid har en kemisk sammensætning, der minder om kvartssand, og castorvoks er et naturligt, biologisk nedbrydeligt materiale, som har en hård vokslignende konsistens. 
Fjernelsen af mikroperler var kun det første skridt. Vi arbejder nu intensivt på helt at erstatte de mikroplastikbaserede ingredienser, der anvendes til at give vores produkter deres karakteristiske mælkefarvede og skinnende udseende.    

Det er vores mål globalt at have alle reformuleringer for vores renseprodukter, showergels og shampoo færdige i 2020. Samtidig vil vi udskifte nylonbaserede ingredienser, som vi anvender til at forbedre konsistensen og følelsen af nogle af vores "leave-on" produkter. Det dækker produkter, der sidder længere på huden, som fx ansigtscremer. Vi forsikrer dig, at målet om NIVEA produkter uden mikroplastik globalt har meget høj prioritet hos os.

OPLØSELIGE OG GELLIGNENDE SYNTETISKE POLYMERER

Kosmetik og personlige plejeprodukter kan også indeholde opløselige og gellignende syntetiske polymerer – også kendt som “flydende plastik”. De syntetiske polymerer har i nogle lande været en del af mikroplastik-debatten. Disse indholdsstoffer adskiller sig dog signifikant fra den gængse og videnskabelige definition af mikroplastik, herunder definitionen i FN's miljøprogram. I følge aktuelle videnskabelige studier hører opløselige og gellignende polymerer ikke til årsagerne til den globale vandforurening. Dog støtter vi hos NIVEA forskning, der ser på de syntetiske polymerers miljømæssige påvirkning, da det er vores mål hele tiden at forbedre vores formuleringer og gå forrest i udviklingen af bæredygtige løsninger. På den måde kan vi sikre, at NIVEA produkter altid er milde, effektive og af den høje kvalitet, som du er vant til.